dissabte, 7 de febrer del 2009

el faquir patata


Participants : molts

Dificultat : fàcil

Edat : a partir dels 6 anys

Explicació :

Consisteix en agafar-li les agulles d'estendre la roba que porta el faquir.

Observacions :

Delimiten un terreny de joc on hi participaran dos grups (A i B). Cada grup estarà integrat per 1 faquir i per 2 metges.

El faquir portarà la part del darrera de la samarreta plena d'agulles d'estendre la roba ben aferrades. Aquestes agulles bé poden ser de fusta o de plàstic i el nombre, per exemple unes 20.

Quan comenci el joc, els metges de l'equip A hauran d'empaitar al faquir del grup B i els metges de l'equip B hauran d'empaitar al faquir del grup A. Hauran d'intentar d'arrancar-li les agulles que porta a l'esquena. Així doncs, els faquirs hauran de fugir d'ells.

Els metges no poden aturar al faquir, ni tampoc agafar-li la samarreta, només poden agafar-li/estirar-li les agulles. Si no ho fan així, penalitzem i eliminem a un dels metges.

Per la seva part, si un faquir surt del terreny de joc, aturem el joc i el penalitzem treient-li una agulla. Per tot seguit, continuar.

Si durant el joc cauen agulles, no s'hi pot fer res ... això, beneficiarà a l'equip contrari. Les agulles que s'agafin no cal portar-les a les mans, podem tirar-les al terra.

El joc acaba quan un dels 2 faquirs ja no porta agulles o aquell faquir que en conservi més durant un temps determinat. Per tant, cal fer un reconte de les que encara duen a l'esquena per saber el guanyador.

Per donar-li més realisme les persones que facin de faquir poden portar una tovallola embolicada al cap.

El perquè del nom :

El nostre faquir encara no esta ben preparat per certes coses i prova d'això és que s'ha equivocat de claus i se li han aferrat a l'esquena !!! ... quin mal !!! ... sort que hi havia un hospital a la vora, però el dolor no el permet estar-se quiet i els metges han de perseguir-lo per tota la sala per poder-li treure els claus.

Terreny : esplanada

Material : agulles d'estendre la roba, tovalloles, cronòmetro, paper i bolígraf

dimarts, 3 de febrer del 2009

l'hort


Participants : molts

Dificultat : fàcil

Edat : a partir dels 7anys

Explicacio :

Consisteix en agafar un fular i que no t'enxampin.

Observacions :

És un joc on necessitem que hi participin molts nens i nenes.

Uns participants faran d'arbres i cada arbre necessita de 4 participants. Aquests 4 participants, formaran un quadrat, on cadascú d'ells estarà orientat cap a un dels 4 punts cardinals. Tindran els braços estirats cap endavant i subjectaran amb cada una mà un fular que restarà penjant.

Per cada arbre hi haurà un pagés que serà l'encarregat de cuidar-lo i tindre cura que l'arbre no perdi els fulars (fulles).

La resta de participants seran els ocellots, amb una clara misió ... robar els fulars dels arbres per poder-se alimentar.

Així doncs, els ocellots han d'acostar-se als arbres i robar els fulars. Només un fular per cada ocellot. Quan un ocellot n'aconsegueixi un haurà de dipositar-lo en un cubell que hi haurà en un punt determinat i aleshores pot tornar a agafar-ne un altre.

Ara bé, els pagesos han d'empaitar als ocellots i quan en toquin a un, l'ocellot en qüestió queda eliminat del joc i s'estira al terra. Els pagesos no poden eliminar a un ocellot que vagi a depositar el fular al cubell.

El joc acaba quan ja no queden fulars als arbres o quan ja no queden ocellots.

El perquè del nom :

Els ocellots tenen fam i els arbres que té el pagés a l'hort són molt deliciosos, però al pagés no li agrada la idea i els empaita per fer-los fora del seu hortet.

Terreny : esplanada ben gran

Material : fulars, bolígraf i paper