dimarts, 3 de febrer del 2009

l'hort


Participants : molts

Dificultat : fàcil

Edat : a partir dels 7anys

Explicacio :

Consisteix en agafar un fular i que no t'enxampin.

Observacions :

És un joc on necessitem que hi participin molts nens i nenes.

Uns participants faran d'arbres i cada arbre necessita de 4 participants. Aquests 4 participants, formaran un quadrat, on cadascú d'ells estarà orientat cap a un dels 4 punts cardinals. Tindran els braços estirats cap endavant i subjectaran amb cada una mà un fular que restarà penjant.

Per cada arbre hi haurà un pagés que serà l'encarregat de cuidar-lo i tindre cura que l'arbre no perdi els fulars (fulles).

La resta de participants seran els ocellots, amb una clara misió ... robar els fulars dels arbres per poder-se alimentar.

Així doncs, els ocellots han d'acostar-se als arbres i robar els fulars. Només un fular per cada ocellot. Quan un ocellot n'aconsegueixi un haurà de dipositar-lo en un cubell que hi haurà en un punt determinat i aleshores pot tornar a agafar-ne un altre.

Ara bé, els pagesos han d'empaitar als ocellots i quan en toquin a un, l'ocellot en qüestió queda eliminat del joc i s'estira al terra. Els pagesos no poden eliminar a un ocellot que vagi a depositar el fular al cubell.

El joc acaba quan ja no queden fulars als arbres o quan ja no queden ocellots.

El perquè del nom :

Els ocellots tenen fam i els arbres que té el pagés a l'hort són molt deliciosos, però al pagés no li agrada la idea i els empaita per fer-los fora del seu hortet.

Terreny : esplanada ben gran

Material : fulars, bolígraf i paper