dissabte, 5 de juny del 2010

EL PEU ELECTRIC

Participants: 1

Dificultat : facil

Edat : a partir dels 5 anys

Explicacio:

Consisteix en xutar una serie de globus per fer-los fora d'un lloc determinat.

Observacions :

Inflem i omplim d'aigua una gran quantitat de globus que col·locarem tots junts dins d'una rotllana d'uns 2 metres de diametre.

Aquesta rotllana la podem fer amb guix o marcar-la amb aigua.

Intentarem que tots els globus estiguin ben al centre i a cada torn el participant al donar-se el senyal, entrara dins la rotllana descalç i a base de puntades de peu haura de fer fora els globus de la rotllana. Quan ho aconsegueixi registrem el temps que ha necessitat.

Si esclates algun globus dins la rotllana el participant queda eliminat. Per tant, cal anar rapid, pero tambe amb molta cura de no fer-los esclatar.

El pq del nom :

El nostre peu val milions. Es el mes rapid, el mes bonic i sobretot el mes eficaç en la seva tasca. Si, la de xutar, pero aneu en compte que si es posa en contacte amb l'aigua fara un gran pet i ja no servira per res !!.

Terreny : Esplanada

Material : guix, globus, aigua, cronometre, paper i boligraf.